06-44154346 mail@heididriessen.nl
Selecteer een pagina

Het ouder wordende dier

De mens wordt steeds ouder en dat geldt ook voor onze dieren. Door verbeterde voeding, leefomstandigheden en zorg kunnen we onze dieren langer in goede gezondheid bij ons houden. Maar met het ouder worden ontstaan onvermijdelijk klachten die bij het ouder worden horen. Hierbij valt te denken aan:

 • vergeetachtigheid
 • verwardheid
 • dementie
 • angst
 • moeilijk alleen kunnen zijn
 • verstoord dag- en nachtritme
 • stijfheid
 • verminderde balans
 • verminderd gehoor en zicht
Ouderdom is geen ziekte. Het is een onvermijdelijk en onomkeerbaar proces. Naarmate de tijd voortschrijdt zal je dier te maken krijgen met beperkingen. Met homeopathie kan de tijd helaas niet teruggedraaid worden. Maar het is wel mogelijk om het ouder wordende dier met klachten zo te begeleiden dat het, ondanks dat het ouder wordt en functies verliest, zo optimaal mogelijk blijft functioneren. Dit kan door een beginnend proces tot staan te brengen en in sommige gevallen zelfs te laten verbeteren, maar ook door het dier in zijn algemeenheid te vitaliseren zodat het met de aanwezige beperkingen nog heel goed kan functioneren. Omdat het proces van ouder worden een geleidelijk proces is, sluipen de beperkingen er vaak langzaam in en vallen ze ook niet zo op. Met de juiste homeopathische begeleiding wordt het dier vaak weer veel vitaler waarbij zelfs lang verloren gewaand gedrag, bijvoorbeeld spelen, weer terugkomt.

Dieren met mentaal/emotionele klachten

Mentaal/emotionele klachten komen ook bij dieren voor, misschien wel vaker dan je denkt. Dieren zijn, net als mensen, voortdurend in interactie met hun omgeving, met andere dieren, al of niet van dezelfde diersoort, en mensen. Ook dieren maken in het dagelijks leven dingen mee die hen mentaal/emotioneel van slag kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het overlijden van een maatje (mens en/of dier)
 • een verhuizing naar een andere woning, stal e.d.
 • een veranderende gezinssamenstelling, een kind dat buitenshuis gaat studeren of een nieuw huisdier dat in het gezin komt
 • fysieke beperkingen, al of niet door ouderdom, waardoor bijvoorbeeld wandelen of sport steeds beperkter mogelijk is
 • betrokkenheid bij een vechtpartij, ongelukken, mishandeling e.d.
Naast gebeurtenissen in het leven van het dier, heeft het dier ook te maken met de verwachtingen van de mens. Wij verwachten bijvoorbeeld dat de hond en kat zich aanpassen aan het leven in huis, al of niet met elkaar, dat de kat de papegaai met rust laat, de hond je kruipende kindje in zijn enthousiasme niet omver loopt, het paard zich tijdens de wedstrijd voorbeeldig gedraagt en de proef naar behoren loopt enz. Verwachtingen die voor de hand liggend zijn, maar door allerlei omstandigheden mentaal/emotionele klachten kunnen oproepen bij het dier. Klachten die gezien worden zijn bijvoorbeeld:

 • angst
 • verdriet
 • onzekerheid
 • zich terugtrekken
 • depressie
 • spanning/onrust
 • nervositeit
 • boosheid/agressie

Een homeopathische behandeling kan in het leven van een dier met mentaal/emotionele klachten een groot verschil maken.