06-44154346 mail@heididriessen.nl
Selecteer een pagina
Home » Blog » Homeopathie » Waarom kiezen voor homeopathie?

Waarom kiezen voor homeopathie?

door | 22 sep, 2018 | Homeopathie

Mensen kiezen om zeer uiteenlopende redenen voor een homeopathische behandeling voor hun dier. Zo zijn er mensen die zelf de werking van homeopathie hebben ervaren en dit ook voor hun dier willen. Er zijn mensen die aangesproken worden door het feit dat het een natuurlijke geneeswijze is. Maar verreweg de meeste mensen komen met hun dier bij mij omdat ze regulier niet verder komen. Het betreft dan vaak hardnekkige, terugkerende klachten (oorontstekingen, huidontstekingen, gewrichtsklachten etc.) of klachten die meer op het mentaal-emotionele vlak liggen, zoals bijvoorbeeld angst, verwardheid, overprikkeling etc.

In deze blog wil ik je graag nog een aantal andere overwegingen meegeven waarom je zou kunnen kiezen voor een homeopathische behandeling voor je dier.

Homeopathie is een individuele geneeswijze
Het homeopathische geneesmiddel wordt geselecteerd op basis van de symptomen die het individuele dier laat zien. Een voorbeeld: Hond A heeft al geruime tijd last van diarree waarbij hij voortdurend aandrang heeft, de ontlasting enorm stinkt en er sprake is van pijn. Hond B heeft eveneens al langere tijd last van diarree, maar hij heeft slechts eenmaal per dag zeer dunne ontlasting zonder voortdurende aandrang. Van pijn is geen sprake. Beide honden hebben diarree maar laten hele verschillende symptomen zien. Beide dieren zullen dan ook een ander homeopathisch middel nodig hebben.

De kleinst mogelijke prikkel is groot genoeg
In de homeopathie gaan we altijd uit van de kleinst mogelijke prikkel. Dat wil zeggen dat ik altijd probeer het zelfherstellend vermogen in beweging te zetten met zo min mogelijk kracht. Ik laat dit terugkomen in de potentie (de sterkte) van het homeopathische middel, de dosering en de frequentie van geven, waarbij ik alles zo laag mogelijk probeer te houden. Een belangrijk aspect hierbij is, dat als het zelfherstellend vermogen in beweging is, het dier is dus aan de beterende hand, ik het herstelproces op de voet volg, maar dit niet beïnvloed met een middel. Pas als het proces tot stilstand komt en er is nog verder herstel nodig of mogelijk, dan pas wordt een nieuwe dosis gegeven.

De manier van toedienen
Bij de behandeling van dieren maak ik gebruik van de ruikmethode. Dat wil zeggen dat ik het homeopathische middel dat ik voorschrijf oplos in een alcoholoplossing en het dier daar alleen maar aan hoeft te ruiken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit zou kunnen werken, maar als je je bedenkt dat het binnen de homeopathie niet gaat om de stof zelf maar de informatie uit de stof, dan is het heel logisch dat juist de neus het orgaan is dat deze informatie het beste tot zich kan nemen.

De homeopathische geneesmiddelen zijn getest op gezonde mensen
Wat uniek is binnen de homeopathie, is dat alle homeopathische middelen getest zijn op gezonde mensen. Alleen op die manier kon een goed beeld verkregen worden van de symptomen die het middel in een geneesmiddelproef kon oproepen en dus zou kunnen genezen bij de patiënt.

Homeopathische geneesmiddelen vallen niet onder doping
Voor iedereen die actief is in de sport met zijn/haar dier, is het van belang te weten dat de homeopathische geneesmiddelen niet vallen onder de dopingwet.

Homeopathie sluit aan bij hoe dieren omgaan met ziekte en gezondheid
Mijn ervaring is dat dieren altijd gericht zijn op de toekomst, op verandering. Dieren reageren dan ook heel primair op homeopathie. Zodra ze ervaren dat het homeopathische middel iets bij/voor hen doet, zullen ze zich ook direct daarnaar gaan gedragen. Zo zie je bij klachten die al lang bestaan, vaak al snel na de start van de behandeling de eerste veranderingen.

Over mij

Ik ben Heidi Driessen, klassiek homeopaat voor dieren. Al jaren zet ik mij met veel passie in voor dieren en homeopathie in mijn eigen praktijk. Mijn missie is om zoveel mogelijk dieren te helpen met deze bijzondere geneeswijze.

Categorieën

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin