06-44154346 mail@heididriessen.nl
Selecteer een pagina

Homeopathie voor paarden – een andere manier van genezen

\

Is jouw paard uitgedokterd?

Heb je een volledig behandeltraject doorlopen en is jouw paard toch niet gezond, zijn er klachten overgebleven of heeft je paard mentale klachten overgehouden aan zijn doorgemaakte ziekte?

\

Is de klacht van jouw paard regulier niet (verder) te behandelen?

Is jouw paard uitgebreid onderzocht en fysiek gezond verklaard, maar is hij toch niet in orde? Of is niet duidelijk wat jouw paard mankeert?

\

Zoek je een andere geneeswijze voor je dier? 

Wil je een natuurlijke behandeling voor je paard, secuur afgestemd op de klachten van jouw paard zonder gebruik van chemische geneesmiddelen?

Gefascineerd door het effect van een kleine prikkel

Al vele jaren ben ik gefascineerd door de klassieke homeopathie. Dat zo’n kleine prikkel zoveel effect kan hebben en dat de grondstoffen voor deze therapie in de natuur voorhanden zijn, heb ik altijd heel bijzonder gevonden.

Daarnaast ben ik gefascineerd door paarden. Prachtige, gevoelige dieren die, ondanks hun formaat, net zo mooi reageren op een kleine prikkel als elk ander dier.

“Ik wil alle paarden kennis laten maken met deze bijzondere geneeswijze.”

Ook jouw paard kan het effect van homeopathie ervaren

N

Snel reactie

Volledig herstel vraagt tijd, maar vanaf het begin van de homeopathische behandeling moet het dier snel verlichting ervaren. In spoedgevallen zelfs binnen enkele minuten tot uren.

N

Zachte genezing

Met de kleinst mogelijke dosis van het homeopathische middel wordt een aanzet gegeven tot herstel.

N

Duurzaam herstel

Niet alleen de klacht die aan de oppervlakte zichtbaar is wordt behandeld, maar het totale paard. Dit draagt bij aan duurzaam herstel.

Durven jullie de sprong te wagen?

Zo gaat het in zijn werk

Voorafgaand aan het eerste consult vraag ik je een vragenlijst in te vullen. Dit dient ervoor om alvast een eerste overzicht te krijgen van de diverse gebeurtenissen in het leven van je paard. Het gaat daarbij om de biografie, de ziektegeschiedenis en het eventuele medicijngebruik. Voor mij is het van belang dat ik je paard in levende lijve kan zien. Daarvoor bezoek ik je paard op stal. Het is echter ook mogelijk om met de ondersteuning van videobeelden een consult telefonisch te doen. Samen met jou neem ik de anamnese van je paard af. In de anamnese komen de volgende aspecten aan de orde:

  • de ontstaansgeschiedenis van de klacht
  • de ziektegeschiedenis van je paard inclusief een eventuele diagnose van de dierenarts, voorgaande therapieën, medicijngebruik
  • de biografie van je paard
  • het karakter
  • overige zaken die je paard typeren

Afhankelijk van de ernst van de klacht en het herstellend vermogen van het paard zullen meerdere contactmomenten volgen. Om de behandeling goed te kunnen volgen en de voortgang in het herstelproces te houden, spreek ik vier-, zes- of achtwekelijks een vervolgconsult af. De frequentie is afhankelijk van het verloop van het proces. Vaak is het eerste vervolgconsult na vier weken, maar wordt de frequentie verder in de behandeling minder. Het vervolgconsult kan in veel gevallen telefonisch plaatsvinden. Tijdens het vervolgconsult evalueren we de reactie van je paard op de ingezette behandeling. Op basis van deze informatie stel ik vast of het behandelplan gewijzigd of gecontinueerd moet worden.

Bel/mail mij terug voor informatie of het maken van een afspraak

Ik wil graag

12 + 13 =

Praktijkinformatie:

E-mail: mail@heididriessen.nl
Mobiel: 06 – 44 15 43 46

Van Goghlaan 23
3862 MH Nijkerk Gld

Heidi Driessen - klassieke homeopathie voor dieren

Annuleringsregeling

Voor elke behandeling reserveer ik tijd. Indien een afspraak onverhoopt afgezegd moet worden, kan dat zonder problemen binnen 48 uur. Indien niet binnen 48 uur wordt afgezegd of je mist je afspraak, zal ik mijn tijd in rekening brengen.