06-44154346 mail@heididriessen.nl
Selecteer een pagina

Algemeen

Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32131512, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.heididriessen.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in klassieke homeopathie voor dieren te informeren over de bijdrage die de diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid van het dier en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klassieke homeopathie voor dieren in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Wettelijk is geregeld dat alleen dierenartsen dieren mogen ‘behandelen’. Dit houdt in dat ik geen medische diagnose kan en mag stellen. Hiervoor verwijs ik je dan ook door naar de dierenarts.

Daar waar op deze site wordt gesproken over ‘de behandeling’, wordt de homeopathische behandeling bedoeld. Deze is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het dier en daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts.

Aan de berichtgevingen die Heidi Driessen – klassieke homeopathie voor dieren publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: mail@heididriessen.nl